Plasma Lift / Fibroblast

Wat is een plasma lifting behandeling:

 

Een unieke en revolutionaire behandeling voor het corrigeren van:

  • boven- en onderoogleden

  • neus-/lipplooi

  • fronsrimpels

  • verslapte huid in de hals/in het gelaat

 

Zonder chirurgische ingrepen, zonder prikken en snijden. De Plasma Lift behandeling heeft een relatief korte hersteltijd.

Belangrijk om rekening mee te houden is wel dat het behandelde gebied 2 weken na de behandeling niet mag worden blootgesteld aan de zon! Na deze periode is het noodzakelijk uiterst voorzichtig met de huid om te gaan, de huid moet goed beschermd worden d.m.v. een hoge beschermingsfactor.

 

Wat is Plasma?

Plasma ontstaat door ‘vonk’ ontlading die door elektriciteit wordt opgewekt. De lichte elektrische ontlading bij de Plasma Lift wordt opgewekt door gelijkspanning(DC).

Plasma bestaat uit deeltjes van een gasvormige stof die in meer of mindere mate geïoniseerd zijn. Door een speciale techniek met het Plasma Lift systeem ontstaat een vonkontlading die plasma opwekt. Dit plasma zorgt ervoor dat we de huid heel gelijkmatig kunnen verwarmen.

Plasma behandeltechniek

Plasma zorgt voor een direct liftend effect van de bovenoogleden. Met de Plasma passen wij een speciale behandeltechniek toe:

Door de verwarming van de huid met plasma zal de huid gaan samentrekken en zullen de cellen in de huid krimpen. De behandeling met plasma zorgt indirect voor stimulatie op de diepere huidlagen. Tevens wordt de aanmaak van nieuw collageen gestimuleerd en het heeft een lange uitwerking.

Tijdens het intake gesprek worden uw wensen en verwachtingen besproken met onze collega die u ook behandelt. Dit gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Naar aanleiding daarvan wordt er uitgelegd wat de beste behandeling voor u is, wat de eventuele alternatieven zijn en wat het te verwachten resultaat is.

Als u besluit tot de behandeling over te gaan, vult u een gezondheidsverklaring in om te zien of u geschikt bent voor de behandeling. Dit is vrijwel altijd het geval, behalve als u (misschien) zwanger bent of bepaalde aandoeningen heeft.

 

De behandeling:

Eerst worden er de zogenaamde voor-foto’s gemaakt, die dienen als referentie voor de controle.

Om de behandeling comfortabeler te maken wordt de te behandelen huid verdoofd met crème gedurende 15/20 minuten.

Het behandelgebied wordt met de zgn. scan/punt methode behandeld gedurende 15-20 minuten.

Na de behandeling:

Na de plasmabehandeling kan een zwelling ontstaan. Ook ontstaan er korstjes op het behandelde gebied. Deze bijwerkingen verdwijnen tussen de 7 tot 10 dagen. Om het behandelde gebied te camoufleren kan na 4 dagen speciale foundation aangebracht worden.

Er zijn een aantal richtlijnen waaraan u zich na de behandeling dient te houden, oftewel het “nabehandelprotocol”. Dit protocol krijgt u ook mee naar huis.

 

Resultaat:

Resultaten die behaald worden met de Plasma Lift, zijn heel natuurlijk. Direct na een behandeling is er zichtbaar resultaat. In de daaropvolgende weken vindt huidvernieuwing plaats en aanmaak van collageen en elastine. Na 3 maanden is het uiteindelijke resultaat bereikt, dat 2 tot 4 jaar zichtbaar is.

Of 1 behandeling voldoende is, hangt af van de ernst van de huidverslapping.

Prijzen

Plasma Lift v.a

€150,-